Workshop

1) Alternatívna a prírodná architektúra, staviteľstvo

Práca s hlinou ako stavebným materiálom

2) Prírodná záhrada / Permakultúra

Facebook